İşbu üyelik sözleşmesi


Bu Sözleşme, Sitenin www.batumi-home.com (bundan böyle - «Site» olarak anılacaktır) ve onun materyalleri ve hizmetlerinin Kullanıcılar tarafından kullanım koşullarını tanımlar. 1. Genel Koşullar 1.1. Sitede yer alan materyallerin ve hizmetlerin kullanımı Gürcistan Cumhuriyeti'nin geçerli yasalarına tabidir. 1.2. Bu Sözleşme, Kamu Teklifidir. Site materyallerine erişim sağlayarak, Kullanıcı Sözleşmenin şartlarını kabul etmiş sayılır. 1.3. Site yönetimi, Sözleşme'nin şartlarını herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Herhangi bir değişiklik, Sözleşmenin yeni bir versiyonunun Sitede yayınlanmasından 3 gün sonra yürürlüğe girecektir. Kullanıcı şartları kabul etmezse, Siteye erişimi terk etmek ve Site materyalleri ve hizmetlerinin kullanımını durdurmakla yükümlüdür. 2. Tarafların sorumlulukları 2.1. Kullanıcı, fikri mülkiyet, telif hakları ve / veya ilgili haklar alanında Gürcistan hukukuna veya uluslararası hukuk kurallarına aykırı sayılabilecek herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul eder. Site ve web sitesi hizmetlerinin arızalanmasına neden olur. 2.2. Site materyallerinin telif hakkı sahiplerinin açık izni olmadan kullanılması yasaktır. Site materyallerinin yasal kullanımı için telif hakkı sahipleriyle lisanslı bir anlaşma imzalamak (lisans almak) gerekir. 2.3. Telif hakları dahil olmak üzere Site materyallerine atıfta bulunurken site bağlantısının kullanılması zorunludur. 2.4. Sitedeki yorumlar ve diğer Kullanıcının gönderileri, Gürcistan Hukuku kurallarına ve genel kabul görmüş ahlak ve etik normlarına aykırı olmayacaktır. 2.5. Kullanıcı, Site yönetiminin Site'de bulunabilecek bağlantılarda herhangi bir ziyaret ve dış kaynak kullanımından sorumlu olmadığı konusunda uyarılır. 2.6. Kullanıcı, Site yönetiminin sorumlu olmadığını ve Site içeriğinin herhangi bir şekilde kaybolması veya hasar görmesi, telif haklarının tescili ve söz konusu tescil bilgilerinin, malların ve hizmetlerin harici web sitelerinden elde edilebilen veya bunlardan elde edilen bilgilerden Kullanıcıya karşı doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Sitede yayınlanan bilgilerin veya harici kaynaklara bağlantıların kullanımından kaynaklanan kaynaklar veya diğer kişiler. 2.7. Kullanıcı, tüm Site materyallerinin ve hizmetlerinin veya bunların herhangi bir kısmının reklamla birlikte sunulabileceğini kabul eder. Kullanıcı, Site yönetiminin sorumlu olmadığını ve bu tür reklamlar için herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. 3. Diğer şartlar 3.1. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya onunla ilgili tüm olası anlaşmazlıklar Gürcistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki yasalarına göre çözülecektir. 3.2. Sözleşmedeki hiçbir şey, Temsilci ilişkilerinin, ortaklık ilişkilerinin, ortak faaliyetlerle ilgili ilişkilerin, kişisel işe alım ilişkilerinin veya Kullanıcı ile Site yönetimi arasında bu Sözleşmede doğrudan öngörülmeyen diğer türdeki ilişkilerin kurulması olarak anlaşılmayacaktır. 3.3. Mahkemenin bu Anlaşmanın herhangi bir noktasını geçersiz veya uygulanamaz olarak değerlendirmesi durumunda, Anlaşmanın diğer beyanlarının geçersiz kılınması gerekmez. 3.4. Kullanıcılar tarafından Sözleşme beyanlarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda Site yönetiminin hareket etmemesi, Site yönetiminin daha sonra kanunla korunan Site materyalleri üzerindeki menfaatlerini ve telif haklarını savunmak için uygun önlemleri almasını engellemez. Kullanıcı, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarından haberdar olduğunu ve bunları üstlendiğini teyit eder.

^ Yukarı